Jullie zijn onderling tot een akkoord gekomen. Hoe regel je dat verder?

Laatste tekstupdate: 12-06-2023

Zet jullie afspraken op papier.

Som de punten op  waarover jullie een akkoord hebben bereikt.

Neem de tijd om een gedetailleerde regeling uit te werken. Zo vermijd je toekomstige conflicten. Bijvoorbeeld: bij een ouderschapsplan spreek je af wie de kinderen brengt en haalt als ze van de ene naar de andere ouder gaan en wie de vervoerskosten betaalt.

Opgelet! De overeenkomst die jullie samen hebben opgesteld is niet automatisch afdwingbaar. Als  jullie enkel samen jullie afspraken op papier hebben gezet en de andere voert die niet uit, dan kan je hem/haar niet dwingen. Als je daarvoor vreest, dan laat je best de overeenkomst homologeren door de rechter. Door de homologatie krijgt de overeenkomst dezelfde waarde als een vonnis.

Voor de homologatie moet je een schriftelijke overeenkomst opmaken in 3 exemplaren: 1 voor elke partij en 1 voor de rechtbank. De rechtbank heeft een origineel exemplaar nodig, ondertekend door beide partijen. Ook moet je de datum op de overeenkomst zetten.

Een familiale overeenkomst kan verregaande gevolgen hebben. Je laat die dan ook best nalezen door een professional, bijvoorbeeld een advocaat, een bemiddelaar, een notaris, enz. De overeenkomst kan gevolgen hebben op langer termijn en is niet eenzijdig te wijzigen.

Jullie zijn onderling tot een akkoord gekomen. Hoe regel je dat verder?
Lien

Lees meer...