Kan de vrederechter de keuze van voogd van de ouders weigeren?

Laatste tekstupdate: 25-01-2024

Ja.

De vrederechter onderzoekt of de keuze van voogd van de ouders in het belang is van de kinderen.

  • Als hij vindt dat hun keuze van voogd in het belang is van de kinderen, dan gaat hij hun keuze homologeren. De persoon wordt officieel aangesteld als voogd.
  • Als hij vindt dat hun keuze van voogd niet in het belang van de kinderen is, dan stelt hij iemand anders aan als voogd.

Kinderen van 12 jaar of ouder worden gehoord door de vrederechter.

De volgende personen worden ook opgeroepen en gehoord:

  • de grootouders van het kind;
  • de meerderjarige broers en zussen;
  • de ooms en tantes;
  • elke andere persoon van wie de mening belangrijk kan zijn.

Kan de vrederechter de keuze van voogd van de ouders weigeren?
Lien

Lees meer...