Kan je beetje bij beetje het werk hervatten na je moederschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Ja.

Je kan 2 weken van je moederschapsverlof omzetten naar vakantiedagen.

Je moet die vakantiedagen opnemen binnen 8 weken nadat je je werk hervat.

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bevallingsrust duurt minstens 11 weken;
  • in de voorlaatste week van je bevallingsrust moet je je werk deeltijds hervatten.

Bijvoorbeeld:

Als je 3 weken moederschapsverlof nam voor je bevalling, dan heb je nog 12 weken bevallingrust.

Je kan vragen om de laatste 2 weken van je bevallingsrust om te zetten naar vakantiedagen.

Vanaf de 11e week van je bevallingsrust moet je je werk deeltijds hervatten.

Hoe moet je de omzetting vragen?

Je moet het schriftelijk vragen aan:

  • je werkgever; en
  • je ziekenfonds.

Je moet dat doen ten laatste 5 weken na je bevalling.

Je moet je werkgever een planning bezorgen. Je moet dat doen ten laatste 4 weken voor je eerste vakantiedag. In je planning moet je aangeven op welke dagen je gaat werken en op welke dagen je de vakantie opneemt.

Als je vraagt om een deel van je moederschapsverlof om te zetten naar vakantiedagen, dan wordt je moederschapsbescherming verlengd.

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Kan je beetje bij beetje het werk hervatten na je moederschapsverlof?
Lien

Lees meer...