Kan je een eerste gratis juridisch advies krijgen (juridische eerstelijnsbijstand)?

Laatste tekstupdate: 31-10-2023

Ja.

Je hebt recht op een eerste juridische hulp, gratis en ongeacht je financiële situatie. 

Dat heet de juridische eerstelijnsbijstand.

 

Concreet kan die bijstand bestaan uit:

  • praktische informatie;
  • juridische informatie;
  • een eerste juridisch advies;
  • een doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst of organisatie.

Het is een eerste raadpleging: open voor iedereen, maar beperkt tot een eerste hulp zonder concrete bijstand.

De raadpleging zou je in principe in staat moeten stellen om te beoordelen of je best verder procedeert of niet.

 

Juridische eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de Commissies Juridische Bijstand (CJB) per gerechtelijk arrondissement. Zij organiseren zitdagen van advocaten in gerechtshoven, rechtbanken, OCMW's of in erkende verenigingen.

De eerstelijnsbijstand georganiseerd door advocaten is gratis.

 

Ook andere organisaties verlenen rechtshulp, vaak meer gespecialiseerd: vakbonden, de Huurdersbond, enz.

Wanneer ze door andere organisatie georganiseerd wordt, is de hulp:

  • ofwel volledig gratis;
  • ofwel betalend, in functie van je financiële situatie.

Die gespecialiseerde hulp kan ruimer zijn dan de juridische eerstelijnsbijstand, bijvoorbeeld een brief opstellen, de tegenpartij contacteren, je bijstaan tijdens de zitting van de rechtbank, ...

Kan je een eerste gratis juridisch advies krijgen (juridische eerstelijnsbijstand)?
Lien

Lees meer...