Kan je je kind erkennen voor de geboorte als de moeder gehuwd is met iemand anders?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Neen.

Als de moeder gehuwd is met iemand anders, dan kan je niet het kind erkennen voor de geboorte.

De vaderschapsregel zal normaal worden toegepast, waardoor de echtgenoot van de moeder automatisch de vader wordt. Je kan daar wel tegen ingaan.

Op het moment van de geboorte wordt gekeken of één van de uitzonderingen op de vaderschapsregel van toepassing is (meer info vind je onder ‘vaststelling van de afstamming langs vaderszijde’). 

Bijvoorbeeld: als de moeder en haar echtgenoot bijvoorbeeld al een tijdje apart wonen, maar op het moment van de geboorte opnieuw zijn gaan samenwonen, dan is de uitzondering niet meer van toepassing. Daarom wordt de erkenning vóór de geboorte normaal geweigerd.

Opgelet! Je kan wel al een vordering instellen bij de familierechtbank voor de geboorte om tegen de toepassing van de vaderschapsregel van de echtgenoot in te gaan. Voor de vaststelling van de afstammingsband tussen jou en je kind zal je moeten wachten tot na de geboorte.

 

Op het moment van de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis, gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of de vaderschapsregel moet toegepast worden.

  • Als de vaderschapsregel niet van toepassing is (omdat die al aangevochten werd voor de rechtbank of omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf kan nagaan dat het onder één van de uitzonderingen valt), dan kan je het kind erkennen.

     
  • Als de vaderschapsregel wel toegepast wordt, dan kan je dat aanvechten bij de familierechtbank. Je zal moeten bewijzen dat jijzelf de biologische vader bent en niet de echtgenoot. Meestal zal de rechter een DNA-test vragen. Wanneer besloten wordt dat de echtgenoot niet de vader is, word jij automatisch als vader aangeduid. In eenzelfde beslissing wordt de afstammingsband met de echtgenoot verbroken en de nieuwe afstamming vastgesteld.

Opgelet: er zijn wettelijke termijnen waarbinnen je moet reageren!

Zie meer info onder de vraag ‘Wie kan de vaderlijke of moederlijke afstamming betwisten en binnen welke termijn?

Kan je je kind erkennen voor de geboorte als de moeder gehuwd is met iemand anders?
Lien

Lees meer...