Kan je je kind erkennen voor de geboorte? Hoe gaat dat?

Laatste tekstupdate: 11-04-2024

Ja, je kan je kind erkennen voor de geboorte.

Je moet daarvoor naar de dienst bevolking van de gemeente gaan en daar een verklaring tot erkenning afleggen. Dat is gratis.

Er is geen termijn opgelegd waarbinnen die erkenning kan gebeuren. Je kan het kind op eender welk moment tijdens de zwangerschap erkennen.

Bij een erkenning voor de geboorte is steeds de toestemming van de moeder vereist. Sommige gemeentes vragen dat de moeder aanwezig is op de dienst bevolking om haar toestemming te geven voor de erkenning. Een geschreven toestemming van de moeder volstaat dan niet. Bevraag dat eerst op de gemeente.

Je moet aan de bevolkingsdienst ook een medisch attest voorleggen om de zwangerschap te bewijzen.

In sommige gemeentes kan je de erkenning online doen. Je bezorgt de documenten dan digitaal. De ambtenaar van de burgerljke stand kan je vragen om de originelen te verzenden met de post.

De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt de erkenning voor de geboorte in de DABS.

Als later de geboorteakte wordt opgemaakt, word je automatisch als vader opgenomen in de geboorteakte.De erkenning voor de geboorte is ook mogelijk voor lesbische koppels. Er moet dan een verklaring tot erkenning als meemoeder worden afgelegd.

Als je illegaal in België verblijft, kan de gemeente een onderzoek naar schijnerkenning doen. 

Je vindt meer info in de fiche 'Verloopt de erkenning van een kind op dezelfde wijze bij Belgen als bij vreemdelingen?'

Kan je je kind erkennen voor de geboorte? Hoe gaat dat?
Lien

Lees meer...