Kan je ontslagen worden tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?

Laatste tekstupdate: 09-01-2024

Ja.

Je bent niet beschermd tegen ontslag tijdens je borstvoedingsverlof.

Je bent wel beschermd tegen ontslag:

  • tijdens je moederschapsverlof;
  • tot 1 maand na het einde van je moederschapsverlof.Als je na die periode door je werkgever ontslag krijgt omdat je borstvoedingsverlof neemt, dan heb je in principe geen recht op een schadevergoeding. Je werkgever kan je borstvoedingsverlof inroepen als geldige reden voor je ontslag.

Als je ontslag krijgt omdat je borstvoedingsverlof neemt, dan kan je je werkgever aanklagen voor discriminatie op grond van je geslacht.

Je moet minstens een vermoeden van discriminatie bewijzen. Dat heet ‘een begin van bewijs’.

Je werkgever moet dan bewijzen dat het ontslag niets met je geslacht te maken heeft. Als hij dat niet kan bewijzen, dan heb je recht op een schadevergoeding bovenop je normale opzegvergoeding.

 

Je vindt meer informatie op:

Kan je ontslagen worden tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?
Lien

Lees meer...