Kan je ontslagen worden tijdens je geboorteverlof?

Laatste tekstupdate: 30-11-2023

Neen, niet omdat je geboorteverlof opneemt.

Je bent beschermd tegen ontslag. Dat betekent dat:

 • je werkgever je niet mag ontslaan omdat je geboorteverlof neemt;
 • als je werkgever je toch ontslaat, hij je in principe een vergoeding moet betalen. Hij moet die vergoeding niet betalen als hij bewijst dat het ontslag niets te maken heeft met je geboorteverlof.

 

De ontslagbescherming geldt enkel tijdens een bepaalde periode. Die periode:

 • start vanaf het moment dat je je werkgever verwittigt van de geboorte van je kind en van je wens om geboorteverlof op te nemen;
 • eindigt 5 maanden na de geboorte van je kind.

 

In die periode kan je werkgever je dus:

 • niet ontslaan omdat je geboorteverlof opneemt;
 • wel kan ontslaan voor een andere reden. 

  In dat geval moet je werkgever:

  • je schriftelijk de reden van het ontslag geven, als je daarom vraagt;
  • bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met je geboorteverlof.

 

Als je werkgever je ontslaat in die periode en als hij geen geldige reden kan aantonen, dan heb je recht op een:

 • opzegvergoeding;
 • een bijkomende schadevergoeding (6 maanden brutoloon)

Je vindt meer informatie in de fiches onder ‘Einde van de arbeidsovereenkomst’.

Opgelet!

Vanaf 10 november 2022 is de beschermingsperiode uitgebreider:

Als je werkgever je ontslaat na de periode van ontslagbescherming, maar je ontslag al voorbereidde tijdens die periode, dan ben je ook beschermd tegen ontslag.

Je werkgever moet dan:

 • schriftelijk de redenen van het ontslag geven, als je daarom vraagt;
 • een opzegvergoeding én schadevergoeding van 3 maanden brutoloon betalen, tenzij hij kan bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met de geboorte.

 

Kan je ontslagen worden tijdens je geboorteverlof?
Lien

Lees meer...