Kan je ontslagen worden tijdens je vaderschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 15-12-2021

Ja, maar niet om de reden dat je vaderschapsverlof opneemt.

 

Tijdens je vaderschapsverlof ben je beschermd tegen ontslag.

Die bescherming tegen ontslag:

  • start vanaf het moment dat je je werkgever verwittigt van de geboorte van je kind en van je wens om vaderschapsverlof op te nemen;
  • eindigt 3 maanden nadat je je werkgever verwittigd hebt.

Dat betekent dat je werkgever je alleen mag ontslaan om een reden die losstaat van je vaderschapsverlof.

Als je tijdens je vaderschapsverlof ontslag krijgt, dan moet je werkgever de reden van het ontslag bewijzen.

Als je werkgever dat niet kan bewijzen, dan heb je recht op:

  • een schadevergoeding van 3 maanden brutoloon;
  • een opzegvergoeding volgens de regels die gelden bij ontslag zonder opzegtermijn.

Kan je ontslagen worden tijdens je vaderschapsverlof?
Lien

Lees meer...