Kan je ook officieel de vader worden wanneer het kind overleden is bij de geboorte en de moeder is gehuwd?

Laatste tekstupdate: 22-04-2024

Ja.

Daarvoor moeten er 2 dingen gebeuren:

  • je moet het vaderschap op basis van de vaderschapsregel betwisten voor de geboorte;
  • je moet zelf het kind erkennen binnen het jaar na de geboorte.

Wanneer het kind al overleden is op het moment van de geboorte, wordt er een ‘akte van levenloos kind’ opgesteld. Dat is niet het geval indien het kind levend geboren wordt, maar nadien overlijdt. Dan wordt er een geboorteakte opgemaakt en een overlijdensakte.

Wanneer het vaderschap van de echtgenoot betwist is voor de geboorte, kan je op de gemeente het kind erkennen. Je dient de erkenning te doen binnen het jaar na de geboorte van het kind dat overleden is bij de geboorte.

Om het kindje te erkennen heb je de toestemming van de moeder nodig. Als je de toestemming van de moeder niet kan aantonen, moet je de erkenning vragen aan de familierechtbank.

Opgelet: het is essentieel om de vaderschapsregel aan te vechten vóór de geboorte. Als dat nog niet gebeurd is, zal op het moment dat het kind dood geboren wordt, de vaderschapsregel worden toegepast en de echtgenoot als vader worden aangeduid. Er kan daarna niet meer tegen gereageerd worden.

Kan je ook officieel de vader worden wanneer het kind overleden is bij de geboorte en de moeder is gehuwd?
Lien

Lees meer...