Kan je geboorteverlof verlengd worden als je partner na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Ja. Als je partner na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan kan je een deel van haar moederschapsverlof omzetten naar geboorteverlof. Je geboorteverlof wordt dan verlengd.

Om die omzetting te krijgen, moet voldaan zijn aan enkele voorwaarden.

 • Je partner is meer dan 7 dagen opgenomen in het ziekenhuis.
   
 • Je kindje mag met je mee naar huis.
   
 • Je bent werknemer in loondienst.
   
 • Je bent in eigen naam (als titularis) aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Je moet je werkgever verwittigen. Dat moet:
  • schriftelijk;
  • voor de start van je geboorteverlof.

Je moet zo snel mogelijk de start- en vermoedelijke einddatum van je geboorteverlof doorgeven.
Je moet je werkgever een attest van het ziekenhuis bezorgen om te bewijzen dat je partner in het ziekenhuis opgenomen is voor meer dan 7 dagen.

 • Het omgezet moederschapsverlof start ten vroegste de 8ste dag na de geboorte van je kindje.
  De eerste 7 dagen van de bevallingsrust van je partner kan je dus niet omzetten naar geboorteverlof.

 

Als je de omzetting wil, dan moet je die aanvragen, want het gebeurt niet automatisch. Daarnaast ben je niet verplicht om het te vragen.

 

Voor de dagen moederschapsverlof die omgezet zijn naar geboorteverlof:

 • krijg je een uitkering van je ziekenfonds. Die uitkering bedraagt:

  • 60% van je (begrensd) brutoloon;
  • evenveel als het bedrag van je werkloosheidsuitkering, als je werkloos bent.

De moeder van je kind behoudt haar eigen recht op moederschapsuitkering voor die dagen.

 

Het omgezet moederschapsverlof eindigt wanneer:

 • je partner het ziekenhuis verlaat;
 • het moederschapsverlof van je partner afgelopen is (maximum 14 weken, of 18 weken als je ouder werd van een meerling).

Op het einde van de ziekenhuisopname moet je een medisch attest bezorgen aan je ziekenfonds.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Kan je geboorteverlof verlengd worden als je partner na de bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis?
Lien

Lees meer...