Kan je van je werk verwijderd worden als je borstvoeding geeft? (profylactisch verlof)

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Dat kan, maar alleen als:

  • je werk gezondheidsrisico’s inhoudt voor jou of je baby;
  • er geen andere mogelijkheid is; en
  • je borstvoeding geeft.

Dat heet het profylactisch verlof.

 

Als je werk gezondheidsrisico’s inhoudt, dan moet je werkgever preventieve maatregelen nemen om het risico weg te nemen.

  • Hij moet eerst proberen om je werk aan te passen, zodat het geschikt voor je is. Bijvoorbeeld: je werkrooster wijzigen.

     
  • Als dat onmogelijk is, dan moet hij je ander werk geven.

     
  • Als je werkgever je geen aangepast of ander geschikt werk kan geven, dan kan de arbeidsarts je profylactisch verlof voorschrijven. Dat heet ook wel ‘werkverwijdering’.

Tijdens die periode krijg je geen loon, maar krijg je onder bepaalde voorwaarden een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. Dat kan voor maximum 5 maanden vanaf de geboorte.

 

Je vindt meer informatie:

Kan je van je werk verwijderd worden als je borstvoeding geeft? (profylactisch verlof)
Lien

Lees meer...