Kan je van je werk verwijderd worden als je zwanger bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Dat kan, maar alleen als:

 • je werk gezondheidsrisico’s inhoudt voor jou of je baby;
 • er geen andere mogelijkheid is.

 

Je werkgever mag je geen werk geven dat een gezondheidsrisico inhoudt voor jou of je baby.

Om te weten of je werk gezondheidsrisico’s inhoudt, kan je informeren bij:

 

Er bestaat geen overzichtslijst met werk dat gezondheidsrisico’s inhoudt voor zwangere werknemers.

Een koninklijk besluit geeft wel een lijst van werk dat verboden is.

Het gaat onder andere om werken waarbij de werknemer:

 • blootgesteld wordt aan chemische, biologische of fysische stoffen;
 • zwaar gewicht moet heffen;
 • enzovoort.

   

Zodra je je werkgever verwittigt dat je zwanger bent, moet hij nagaan of je werk gezondheidsrisico’s inhoudt.

Hij moet een risicoanalyse uitvoeren samen met de preventieadviseur-arbeidsarts.

Als je werk gezondheidsrisico’s inhoudt, dan moet je werkgever preventieve maatregelen nemen om het risico weg te nemen.

 • Hij moet eerst proberen om je werk aan te passen, zodat het geschikt voor je is. Bijvoorbeeld: je werkrooster wijzigen.

   
 • Als dat onmogelijk is, dan moet hij je overplaatsen naar een andere werkpost. Als je daardoor minder loon krijgt, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen van je ziekenfonds

  Informeer bij je ziekenfonds voor meer informatie.

   
 • Als je werkgever je geen aangepast of ander geschikt werk kan geven, dan moet je tijdelijk stoppen met werken tot:
  • je moederschapsverlof ingaat;
  • het einde van je borstvoedingsverlof (als je borstvoeding geeft na de bevalling). Dat heet ‘profylactisch verlof’.

Dat heet ‘werkverwijdering’. Het betekent dat je van je werkpost verwijderd wordt tot het risico verdwenen is.

Tijdens die periode krijg je geen loon, maar krijg je onder bepaalde voorwaarden een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Kan je van je werk verwijderd worden als je zwanger bent?
Lien

Lees meer...