Kan je werkgever je ontslaan omdat je zwanger bent?

Laatste tekstupdate: 30-11-2023

Neen, niet omdat je zwanger bent.

Je bent beschermd tegen ontslag. Dat betekent dat:

 • je werkgever je niet mag ontslaan om een reden die te maken heeft met je zwangerschap;
 • als je werkgever je toch ontslaat, hij je in principe een vergoeding moet betalen. Hij moet die vergoeding niet betalen als hij bewijst dat het ontslag niets te maken heeft met je zwangerschap.

 

De ontslagbescherming geldt enkel tijdens een bepaalde periode. Die periode:

 • start vanaf het moment dat je je werkgever officieel verwittigt dat je zwanger bent;
 • eindigt in principe 1 maand na het einde van je bevallingsrust (het deel van je moederschapsverlof na je bevalling).

 

In die periode kan je werkgever je dus:

 • niet ontslaan omdat je zwanger bent;
 • wel kan ontslaan voor een andere reden.   In dat geval moet je werkgever:

  • je schriftelijk de reden van het ontslag geven, als je daarom vraagt;
  • bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met je zwangerschap.

 

Als je werkgever je ontslaat in die periode en als hij geen geldige reden kan aantonen, dan heb je recht op een:

 • opzegvergoeding;
 • een bijkomende schadevergoeding (6 maanden brutoloon)

Je vindt meer informatie in de fiches onder ‘Einde van de arbeidsovereenkomst’.

Opgelet!

Vanaf 10 november 2022 is de beschermingsperiode uitgebreider:

Als je werkgever je ontslaat na de periode van moederschapsbescherming, maar je ontslag al voorbereidde tijdens die periode, dan ben je ook beschermd tegen ontslag.

Je werkgever moet dan:

 • schriftelijk de redenen van het ontslag geven, als je daarom vraagt;
 • een opzegvergoeding én schadevergoeding van 3 maanden brutoloon betalen, tenzij hij kan bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met je zwangerschap.

Kan je werkgever je ontslaan omdat je zwanger bent?
Lien

Lees meer...