Krijg je loon tijdens borstvoedingspauzes?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Nee.

Je krijgt geen loon, maar wel een ziekte-uitkering van je ziekenfonds voor de uren van je borstvoedingspauzes.

Je uitkering bedraagt 82% van je normale bruto uurloon.

Om de uitkering te krijgen, moet je een document bezorgen aan je ziekenfonds. Je moet dat elke maand doen.

Het document moet:

  • ingevuld worden door je werkgever;
  • aanduiden wanneer en hoelang je borstvoedingspauzes genomen hebt;
  • je bruto uurloon vermelden.
     

Je uitkering is een belastbaar inkomen. Het ziekenfonds houdt 11,11% bedrijfsvoorheffing in op je uitkering om te voorkomen dat je hogere belastingen moet betalen.

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Krijg je loon tijdens borstvoedingspauzes?
Lien

Lees meer...