Krijg je loon tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Nee.

Tijdens je profylactisch verlof krijg je geen loon.

Onder bepaalde voorwaarden krijg je een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. Dat kan voor maximum 5 maanden vanaf de geboorte.

Bij je aanvraag om een ziekte-uitkering, moet je aan je ziekenfonds enkele documenten bezorgen:

  • een attest van de arbeidsarts;
  • een attest van je werkgever, waarin hij verklaart dat hij geen aangepast werk voor je heeft;
  • een medisch attest waarin de voorziene bevallingsdatum vermeld staat, als je al voor je bevalling je werk moet stopzetten.

 

Je vindt meer informatie:

Krijg je loon tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?
Lien

Lees meer...