Krijg je loon tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?

Laatste tekstupdate: 10-10-2023

Nee.


Tijdens je profylactisch verlof krijg je geen loon.


Onder bepaalde voorwaarden krijg je een ziekte-uitkering van je ziekenkas. Dat kan voor maximum 5 maanden vanaf de geboorte.


Bij je aanvraag om een ziekte-uitkering, moet je aan je ziekenkas enkele documenten bezorgen:


  • een attest van de arbeidsarts;
  • een attest van je werkgever, waarin hij verklaart dat hij geen aangepast werk voor je heeft;
  • een medisch attest waarin de voorziene bevallingsdatum vermeld staat, als je al voor je bevalling je werk moet stopzetten.

 


Je vindt meer informatie:


Krijg je loon tijdens je borstvoedingsverlof (profylactisch verlof)?
Lien

Lees meer...