Krijg je loon tijdens je geboorteverlof?

Laatste tekstupdate: 10-12-2022

Ja, maar alleen voor de eerste 3 dagen.
Voor de resterende dagen van je geboorteverlof krijg je een uitkering van je ziekenkas.

 

Hoeveel krijg je?

  • Je loon tijdens de eerste 3 dagen van je geboorteverlof bedraagt 100% van je normale brutoloon.
     
  • Je uitkering van je ziekenkas bedraagt 82% van je brutoloon. Als je brutoloon hoger is dan een bepaald maximumbedrag, dan bedraagt je uitkering 82% van dat maximumbedrag.

Opgelet! Je uitkering is een belastbaar inkomen. Je ziekenkas houdt 11,11% bedrijfsvoorheffing in op je uitkering, om te voorkomen dat je belastingen moet bijbetalen.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Krijg je loon tijdens je geboorteverlof?
Lien

Lees meer...