Mag je overwerk of nachtwerk weigeren als je zwanger bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Je werkgever mag je niet verplichten tot bepaald werk als je zwanger bent. Dat is onderdeel van de moederschapsbescherming en de regels over welzijn en veiligheid op het werk.

  1. Je werkgever mag je niet verplichten om overwerk te doen.

Je doet overwerk zodra je:

  • meer dan 9 uren per dag (of 40 uren per week) werkt;
  • meer uren werkt dan voorzien is in je collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
  1. Je werkgever mag je niet verplichten om nachtwerk (tussen 20u en 6u) te doen in de periode van:
  • 8 weken voor je voorziene bevallingsdatum;
  • je hele zwangerschap, als je arts het verklaart in een medisch attest;
  • 4 weken na je moederschapsverlof , als je arts het verklaart in een medisch attest.

Als je meestal nachtwerk doet, moet je werkgever je werkrooster aanpassen of je overplaatsen naar een functie met dagwerk.

Als dat onmogelijk is, dan wordt je arbeidsovereenkomst geschorst. Je krijgt dan geen loon, maar een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

Mag je overwerk of nachtwerk weigeren als je zwanger bent?
Lien

Lees meer...