Mag je tijdens je moederschapsrust werken als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 11-01-2024

In principe niet.

Om moederschapsrust en een moederschapsuitkering  te krijgen moet je volledig stoppen met werken. Tijdens je moederschapsrust mag je dus niet werken:

  • als zelfstandige;
  • als werknemer in loondienst.

Als je toch werkt, dan verlies je je moederschapsuitkering.

 

Er zijn 2 mogelijkheden om toch te werken na je verplichte bevallingsrust:

  1. Je kan je facultatieve moederschapsrust halftijds opnemen.

In de periode dat je halftijds moederschapsrust opneemt, kan je halftijds je zelfstandige activiteit hervatten.

Het bedrag van je moederschapsuitkering wordt dan met de helft verminderd.

  1. Je kan je facultatieve moederschapsrust gespreid opnemen in periodes van 7 dagen.

Je hoeft je facultatieve moederschapsrust niet in een keer op te nemen. Je kan afwisselen tussen een periode moederschapsrust en een periode werk. Een periode van moederschapsrust moet minstens 7 aansluitende dagen duren.

Opgelet! Je moet je volledige facultatieve moederschapsrust opnemen binnen 36 weken na je verplichte moederschapsrust.

 

Je vindt meer informatie op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

Mag je tijdens je moederschapsrust werken als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...