Moet je persoonlijk aanwezig zijn op de familierechtbank als je de procedure zelf opstart?

Laatste tekstupdate: 12-04-2023

Dat hangt ervan af.

  • Je moet als eiser persoonlijk aanwezig zijn:
    • op de inleidingszitting (dat is de eerste zitting van de rechtbank);
    • op latere zittingen als het gaat om minderjarige kinderen;
    • als de rechter je verplicht om aanwezig te zijn.

Ben je als eiser niet aanwezig, dan kan de rechter beslissen dat je procedure vervalt. De rechter kan de procedure ook uitstellen of voorlopig niet behandelen.

Als er ernstige redenen zijn waarom je niet kan of wil aanwezig zijn, kan je aan de rechter vragen om vrijgesteld te worden. Dat kan bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent van huiselijk geweld door je partner.

Op de andere zittingen kan je advocaat je vertegenwoordigen.
 

  • De verweerder moet, net zoals de eiser, ook persoonlijk aanwezig zijn. 

    Als die niet aanwezig is, kan de rechter beslissen bij verstek of de zaak uitstellen.

Moet je persoonlijk aanwezig zijn op de familierechtbank als je de procedure zelf opstart?
Lien

Lees meer...