Waar kan je een DNA-test laten uitvoeren?

Laatste tekstupdate: 29-03-2024

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een DNA-test te laten uitvoeren.

  • De DNA-test die het meest zeker en juridisch onderbouwd is, is de DNA-test die binnen een gerechtelijke procedure gebeurt. De rechter geeft dan de opdracht tot een DNA-test en duidt de plaats aan waar die moet worden uitgevoerd.

     
  • Je kan ook een DNA-test laten uitvoeren buiten een gerechtelijke procedure. Dat kan bij de centra voor menselijke erfelijkheid die doorgaans deel uitmaken van een universitaire instelling, zoals een universitair ziekenhuis. De erkenning door de universitaire instelling geeft een garantie voor de kwaliteit van de resultaten.

     
  • Daarnaast bestaan er nog talrijke mogelijkheden op internet voor het uitvoeren van een DNA-test. Opgelet, veel van die testen zijn niet betrouwbaar of niet juridisch correct.

Waar kan je een DNA-test laten uitvoeren?
Lien

Lees meer...