Wanneer heb je recht op een moederschapsuitkering als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Als je als zelfstandige zwanger bent, dan heb je in principe recht op moederschapsrust. Tijdens je moederschapsrust, kan je een uitkering krijgen van je ziekenfonds.

Om recht te hebben op moederschapsrust en een moederschapsuitkering, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

 

Ten eerste moet je gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen.

Je moet:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;

   
 • een wachttijd van minstens 6 maanden doorlopen hebben (of van de wachttijd vrijgesteld zijn);

   
 • sociale zekerheidsbijdragen betaald hebben (of van sociale zekerheidsbijdragen vrijgesteld zijn);

   
 • zonder onderbreking voldoen aan die voorwaarden.  ​Er is een onderbreking zodra er meer dan 30 dagen zijn tussen:

  • de laatste dag dat je het statuut van zelfstandige hebt/had;
  • en de 1ste dag van je moederschapsverlof.

Om te bewijzen dat je aan de voorwaarden voldoet, moet je een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je als zelfstandige gedekt bent door de ziekteverzekering.

 

Ten tweede moet je als arbeidsongeschikt erkend worden.

Daarvoor moet je:

 • een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid kunnen voorleggen, bijvoorbeeld een medisch attest van je arts dat de voorziene bevallingsdatum vermeldt;

   
 • je werk volledig stopzetten. Je mag niet werken tijdens de periode waarin je moederschapsrust opneemt. Als je toch werkt, dan krijg je geen moederschapsuitkering voor de dagen waarop je gewerkt hebt.

Als zelfstandige kan je wel kiezen om je facultatieve moederschapsrust halftijds op te nemen. Dan mag je halftijds je zelfstandige activiteit hervatten vanaf de 2e week na je bevalling.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Hoelang duurt je moederschapsrust als je zelfstandige bent?’.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen (RSVZ).

Wanneer heb je recht op een moederschapsuitkering als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...