Wanneer heb je recht op moederschapsverlof?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Om recht te hebben op moederschapsverlof en een moederschapsuitkering, moet je:

 • je werkgever verwittigen dat je zwanger bent;
 • voldoen aan de voorwaarden voor een ziekte-uitkering.

 

 1. Je moet je werkgever verwittigen dat je zwanger bent om moederschapsverlof te krijgen.

Je doet dat minstens 7 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum (of 9 weken bij een meerling).

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Wanneer moet je je werkgever verwittigen dat je zwanger bent?’'.

 

 1. Je moet voldoen aan de voorwaarden voor een ziekte-uitkering.

Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent gedekt door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Je bent normaal gedekt als je:

 • voldoende sociale zekerheidsbijdragen betaald hebt;
 • aangesloten bent bij een ziekenfonds gedurende een bepaalde tijd.

Je blijft gedekt als je, aan de start van je moederschapsverlof, sinds minder dan 30 dagen niet meer aangesloten bent.

 

 • Je hebt een minimum aantal dagen gewerkt gedurende een wachttijd.

In principe moet je aantonen dat je minstens 120 dagen gewerkt hebt in de 6 maanden voor de start van je moederschapsverlof.

Worden gelijkgesteld met ‘dagen die je gewerkt hebt’, de dagen waarop:

 • je onvrijwillig werkloos was;
 • je niet kon werken door een arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • je wettelijk verlof opnam;
 • je niet kon werken door een lock-out of staking.

In bepaalde gevallen hoef je geen of slechts een kortere wachttijd te doorlopen.

Opgelet! Voor deeltijdse werknemers zijn er bijzondere regels.

 

 • Je hebt voldoende premies betaald.

Als je niet voldoende premies betaald hebt, dan moet je bijkomende premies betalen om recht te hebben op een moederschapsuitkering.

 

 • Je bent erkend als arbeidsongeschikt.

De preventieadviseur-arbeidsarts beoordeelt of je arbeidsongeschikt bent. Tijdens je zwangerschapsverlof voldoe je in principe steeds aan die voorwaarde.

 

Dit zijn algemene regels. Informeer je bij je ziekenfonds om te weten of je voldoet aan de voorwaarden voor een moederschapsuitkering.

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wanneer heb je recht op moederschapsverlof?
Lien

Lees meer...