Wanneer kan je beroep doen op een familiaal bemiddelaar?

Laatste tekstupdate: 12-03-2024

Als je in een conflict zit, is de gerechtelijke weg niet de enige weg. Je kan buiten de rechtbank om ook proberen samen tot een regeling te komen met de hulp van een familiaal bemiddelaar.

Elk familiaal conflict kan bij een familiaal bemiddelaar besproken worden, bijvoorbeeld:

  • een moeilijke scheiding;
  • de verdeling van een erfenis tussen de familieleden;
  • de verblijfsregeling van de kinderen die niet meer goed loopt na een scheiding;
  • de vraag van een meerderjarig kind om zelf een onderhoudsbijdrage te ontvangen;
  • ...

Redenen waarom mensen beroep doen op bemiddeling, zijn bijvoorbeeld:

  • je vreest dat een gerechtelijke procedure het conflict nog groter gaat maken;
  • je wil een aanslepende en kostelijke procedure vermijden;
  • je vreest dat tegen mekaar procederen in de rechtbank onherstelbare schade gaat aanbrengen;
  • ...

Bemiddeling is vrijwillig. Er is altijd een minimale bereidheid van beide partijen nodig om aan de bemiddeling deel te nemen.

Je kan naar een bemiddelaar gaan, zelfs als er al een procedure voor de rechtbank loopt. Als jullie willen proberen tot een akkoord te komen, dan kan je aan de rechter vragen om de procedure te schorsen om bemiddeling te proberen.

De rechter kan zelf ook bemiddeling voorstellen of jullie verplichten om eerst naar een bemiddelaar te gaan.

Wat gezegd wordt tijdens een bemiddeling is altijd vertrouwelijk. Het kan nooit in een procedure achteraf gebruikt worden.

Neem zeker een kijkje op de website van de Federale Bemiddelingscommissie voor meer informatie over bemiddeling.

Wanneer kan je beroep doen op een familiaal bemiddelaar?
Lien

Lees meer...