Wanneer moet je het werk hervatten na je moederschapsverlof en wat moet je doen?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Je moet het werk hervatten op het einde van je moederschapsverlof.

De datum waarop je je werk moet hervatten wordt berekend door je ziekenfonds op basis van het geboorteattest.

Zodra je het werk hervat, moet je een attest van werkhervatting:

  • laten invullen en ondertekenen door je werkgever;
  • bezorgen aan je ziekenfonds.

Opgelet! Als je voor je moederschapsverlof al moest stoppen met werken, omdat je werk gezondheidsrisico’s inhield voor je (ongeboren) kindje en jezelf, dan mag je niet zomaar je werk hervatten. Je werkgever moet eerst onderzoeken of er nog steeds gezondheidsrisico’s zijn voor je baby of jezelf.

 

Als je je werk niet kan hervatten, dan ben je arbeidsongeschikt. Dan moet je in gewoon ziekteverlof gaan.

Je moet een medisch attest bezorgen aan:

  • je werkgever;
  • je ziekenfonds.

Tijdens je ziekteverlof krijg je:

  • de eerste 30 dagen gewaarborgd loon uitbetaald door je werkgever;
  • vanaf de 2e maand een ziekte-uitkering van je ziekenfonds.

Je vindt meer informatie:

 Wanneer moet je het werk hervatten na je moederschapsverlof en wat moet je doen?
Lien

Lees meer...