Wanneer moet je je werkgever verwittigen dat je zwanger bent?

Laatste tekstupdate: 09-01-2024

Je moet je werkgever verwittigen vanaf het begin van je zwangerschap.

  • Om recht te hebben op moederschapsverlof moet je minstens 7 weken (of 9 weken bij een meerling) voor de voorziene bevallingsdatum je werkgever verwittigen.

     
  • Als je werk gezondheidsrisico’s inhoudt voor jou of je baby, dan moet je je werkgever onmiddellijk verwittigen dat je zwanger bent.

     
  • Je recht op moederschapsbescherming begint pas zodra je werkgever officieel op de hoogte is van je zwangerschap. Je verwittigt je werkgever dus best zodra je weet dat je zwanger bent.

Als je je werkgever pas later verwittigt, dan kan je je recht op moederschapsbescherming niet inroepen.

Bovendien kan je werkgever zich dan niet voorbereiden op je afwezigheid.

Hoe moet je je werkgever verwittigen?

Er bestaat geen algemene regel. In sommige ondernemingen bepaalt het arbeidsreglement hoe je je werkgever moet verwittigen.

Je kan informeren bij je personeelsdienst om te weten wat er verplicht of gebruikelijk is in jouw onderneming.

Meestal geef je je werkgever een medisch attest dat je zwangerschap aantoont.

Het is belangrijk dat je kan bewijzen op welke datum je je werkgever verwittigd hebt. Vanaf die datum kan je je moederschapsbescherming inroepen.

Je kan het medisch attest aan je werkgever bezorgen:

  • via een aangetekende brief;
  • door het persoonlijk af te geven en je werkgever een ontvangstbevestiging te laten ondertekenen.

Wanneer moet je je werkgever verwittigen dat je zwanger bent?
Lien

Lees meer...