Wanneer moet je ontvangen kinderbijslag terugbetalen? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 15-04-2024

Als je meer kinderbijslag uitbetaald kreeg dan waar je recht op had en als je dat wist of moest weten, dan moet je aan het kinderbijslagfonds terugbetalen wat je te veel ontvangen hebt.

 

Het kinderbijslagfonds moet het te veel betaalde bedrag terugvorderen binnen 3 jaar vanaf:

  • de datum van de onverschuldigde betaling;
  • het moment dat je belastbare gezinsinkomen bekend is, als je onterecht sociale toeslagen ontvangen hebt.

 

Die termijn is 5 jaar als je fraude gepleegd hebt.

Bijvoorbeeld: als je foute informatie doorgaf, als je een wijziging in je gezinssituatie niet doorgaf, enzovoort.

Die termijn van 5 jaar start vanaf het moment dat het kinderbijslagfonds de fraude ontdekte.

 

In bepaalde gevallen kan het kinderbijslagfonds beslissen om niet terug te vorderen:

  • als het gaat om een klein bedrag en het kinderbijslagfonds dat bedrag niet kan inhouden op kinderbijslag die je nog moet ontvangen;

     
  • als er een kleine kans is of als het onzeker is dat je het bedrag kan of zal terugbetalen;

     
  • als de invorderingsprocedure te duur is in verhouding tot het in te vorderen bedrag.

 

Je moet niet terugbetalen als je door een vergissing van het kinderbijslagfonds te veel ontvangen hebt en als je niet wist of niet kon weten dat je te veel kreeg.

Dan kan het kinderbijslagfonds een nieuwe beslissing nemen. Dan krijg je het aangepaste (lagere) bedrag uitbetaald vanaf de datum van die beslissing.

 

Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Wanneer moet je ontvangen kinderbijslag terugbetalen? (Brussel)
Lien

Lees meer...