Wat als de situatie in je gezin verandert na de laatste beslissing van de familierechtbank?

Laatste tekstupdate: 12-04-2023

Als de situatie is veranderd sinds de laatste beslissing, kan je aan de familierechtbank vragen om een nieuwe beslissing te nemen.

Je schrijft een conclusie of een brief, waarin je uitlegt wat de nieuwe omstandigheden zijn en waarom er een nieuwe beslissing nodig is.

Het gaat om beslissingen over:

  • afzonderlijke woonst;
  • ouderlijk gezag;
  • verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact met een minderjarige;
  • onderhoudsbijdragen;
  • enz.

De nieuwe omstandigheden moeten de situatie van de leden van het gezin ingrijpend wijzigen.
Dat is bijvoorbeeld zo als je als ouder je job verliest en de onderhoudsbijdrage niet meer kan betalen, of naar een andere stad verhuist en de kinderen moeilijk met de bus naar je toe kunnen komen, enz.
Je moet aantonen waarom een nieuwe beslissing nodig is.

Je bezorgt je conclusie of brief op de griffie van de familierechtbank. 
Die roept de tegenpartij op met een gerechtsbrief.
Het familiedossier wordt dan opnieuw geopend.
De familierechter onderzoekt of aan die voorwaarden is voldaan en kan dan een nieuwe beslissing nemen.

Wat als de situatie in je gezin verandert na de laatste beslissing van de familierechtbank?
Lien

Lees meer...