Wat als er iets dringends moet geregeld worden en er nog geen voogd is aangesteld?

Laatste tekstupdate: 25-01-2024

De vrederechter beslist over de dringende maatregelen in afwachting van de aanduiding van de voogd, bijvoorbeeld als het kind naar een andere school moet gaan.

Er zijn 2 mogelijkheden.

  • De vrederechter neemt zelf het initiatief en beslist zelf dat er dringende maatregelen moeten worden genomen.
  • Een andere persoon vraagt aan de vrederechter om te beslissen over een dringende maatregel.

    Dat kan zijn: een familielid, een advocaat, een notaris, een schuldeiser, de procureur des Konings.

    Ze kunnen de maatregelen vragen via een gewone brief aan de vrederechter.

Wat als er iets dringends moet geregeld worden en er nog geen voogd is aangesteld?
Lien

Lees meer...