Wat als jullie gedeeltelijk akkoord gaan, maar niet over alles?

Laatste tekstupdate: 13-03-2024

Als jullie niet over alle punten tot een akkoord komen, dan kan de bemiddelaar een gedeeltelijk akkoord opstellen.

Bijvoorbeeld: jullie gaan akkoord over de verblijfsregeling van de kinderen, maar niet over wat er met de gezinswoning gaat gebeuren.

Je kunt dan een akkoord opmaken over de punten waarover je het eens bent. Voor de punten waarover jullie geen akkoord kunnen bereiken, kun je een procedure opstarten bij de familierechtbank en aan de rechter vragen om de knoop door te hakken.

Als er al een procedure was opgestart bij de rechtbank en je die had laten rusten om te bemiddelen, dan kan je de procedure hervatten. De rechter homologeert dan de punten waarover jullie een akkoord hebben en hakt de knoop door over de punten waarover jullie geen akkoord kunnen bereiken. 

Wat als jullie gedeeltelijk akkoord gaan, maar niet over alles?
Lien

Lees meer...