Wat als jullie nog gehuwd, maar uit elkaar zijn op het moment van de geboorte?

Laatste tekstupdate: 14-12-2023

Zolang jullie gehuwd zijn, word je normaal als echtgenoot automatisch de juridische vader.

Als echtgenote van de moeder word je automatisch de meemoeder.

Die regel blijft van toepassing tot 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk. 300 dagen is de periode die men aanneemt als de maximumduur van een zwangerschap.De toepassing van de vaderschapsregel of de meemoederschapsregel kan wel worden uitgeschakeld, automatisch of op jullie vraag, wanneer jullie uit elkaar waren op het moment van de verwekking van het kind.Daarvoor moet je bewijzen dat de geboorte van het kind plaatsvond minstens 300 dagen nadat:

  • er een echtscheidingsprocedure is ingesteld en daarin door de rechter een afzonderlijk verblijf is toegestaan of jullie akkoord over het afzonderlijk verblijf door de rechter is goedgekeurd;
  • jullie een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming samen hebben ingediend;
  • jullie op aparte adressen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven;
  • de rechtbank jullie de toelating heeft gegeven om apart te wonen.

In die situaties zal de regel niet toegepast worden.

Willen jullie dat wel, dan moet je als vader of als meemoeder samen met de moeder een verklaring daarvoor afleggen op het gemeentehuis. Op die manier word je dan wel de juridische vader of meemoeder van het kind.Indien je de gemeente niet op de hoogte hebt gebracht dat jullie onder een uitzondering vallen (en de gemeente de situatie ook niet zelf kon weten, bijvoorbeeld omdat jullie niet op aparte adressen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven) dan wordt bij de geboorte de vaderschapsregel toegepast. Je wordt dan de juridische vader. Om dat te veranderen zal je naar de familierechtbank moeten gaan en bewijzen dat je niet de vader bent. (Vaak gebeurt dat door een DNA-test.)

Voor meer informatie daarover, klik op ‘Een afstamming betwisten’.

Wat als jullie nog gehuwd, maar uit elkaar zijn op het moment van de geboorte?
Lien

Lees meer...