Wat gebeurt er met je moederschapsverlof, als je overlijdt na de bevalling?

Laatste tekstupdate: 15-12-2021

Als je overlijdt na de bevalling, dan kan de vader de rest van je moederschapsverlof omzetten naar vaderschapsverlof.

Dat kan als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • je kindje mag met de vader mee naar huis;
 • de vader is werknemer in loondienst;
 • de vader is in eigen naam – als titularis – aangesloten bij een ziekenkas;
 • de vader moet zijn werkgever verwittigen. Dat moet:

  • schriftelijk;
  • voor de start van zijn vaderschapsverlof;
  • binnen 7 dagen nadat je overleden bent.
 • Het vaderschapsverlof moet starten ten laatste de 8ste dag na de geboorte van jullie kindje.
  De eerste 7 dagen van je bevallingrust kan hij dus niet omzetten naar vaderschapsverlof.

 

Als de vader de omzetting wil, dan moet hij die aanvragen, want het gebeurt niet automatisch. Daarnaast is hij niet verplicht om het te vragen.

Hij moet daarvoor een aanvraag indienen bij zijn ziekenkas. Hij moet zijn ziekenkas de volgende documenten bezorgen:

 • een uittreksel van je overlijdensakte;
 • een attest van het ziekenhuis als bewijs dat het kindje het ziekenhuis verlaten heeft.

 

Voor de dagen moederschapsverlof die omgezet zijn naar vaderschapsverlof:

 • krijgt de vader een uitkering van zijn ziekenkas;
 • is de vader beschermd tegen ontslag.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat gebeurt er met je moederschapsverlof, als je overlijdt na de bevalling?
Lien

Lees meer...