Wat is de taak van de voogd?

Laatste tekstupdate: 02-03-2024

De voogd heeft een dubbele taak:

 • De voogd staat in voor de zorg en de opvoeding van het kind.

  De voogd neemt beslissingen over de persoon van het kind, zoals:

  • de opleiding,

   bijvoorbeeld de school- en studiekeuze, ondertekening van de rapporten;
  • de gezondheid van het kind,

   bijvoorbeeld de keuze van een dokter, een bepaalde behandeling, de keuze voor alternatieve geneeskunde;
  • filosofisch-religieuze beslissingen,

   bijvoorbeeld welke godsdienst het kind volgt op school.

De voogd vertegenwoordigt het kind in alle handelingen van het dagelijks leven.

Elk jaar brengt hij verslag uit aan de vrederechter over de zorg en de opvoeding van het kind.  

 • De voogd beheert de goederen van het kind.

  Hij beheert de goederen van het kind als een voorzichtig en redelijk persoon. Hij staat onder toezicht van de vrederechter.
 • Bij het begin van zijn aanstelling, maakt de voogd een inventaris van de goederen van het kind en bezorgt die inventaris aan de vrederechter.
 • Op grond van die inventaris legt de vrederechter het bedrag vast dat de voogd jaarlijks mag besteden voor het onderhoud en de opvoeding van het kind en voor het beheer van zijn goederen.
 • Voor belangrijke handelingen moet de voogd vooraf de toestemming vragen aan de vrederechter, bijvoorbeeld als hij een onroerend goed van het kind wil verkopen of een lening wil afsluiten.
 • De vrederechter beslist bij welke bank de voogd een rekening op naam van het kind opent en wat de voorwaarden zijn voor de bankverrichtingen, bijvoorbeeld: het bedrag dat de voogd wekelijks mag uitgeven.

Wat is de taak van de voogd?
Lien

Lees meer...