Wat is de voogdij over een minderjarig kind?

Laatste tekstupdate: 23-01-2024

Voogdij is een beschermingsmaatregel voor minderjarigen.

Normaal oefenen ouders het ouderlijk gezag uit over hun minderjarig kind. Als ouders het ouderlijk gezag niet zelf kunnen uitoefenen, dan worden de kinderen onder voogdij geplaatst. Een voogd oefent dan het ouderlijk gezag uit over de kinderen.Het is mogelijk dat geen van beide ouders beslissingen kan nemen over het kind. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • beide ouders zijn overleden;
  • het kind heeft geen juridische ouders (die situatie is zeldzaam);
  • het is voor beide ouders onmogelijk om beslissingen te nemen.

Het doel van de voogdij is om de persoon en de goederen van het kind te beschermen.

De vrederechter stelt een voogd aan. De voogd staat onder controle van de vrederechter.

Je vindt meer info over het ouderlijk gezag in de rubriek ‘Wie oefent het ouderlijk gezag uit?’

Wat is de voogdij over een minderjarig kind?
Lien

Lees meer...