Wat is de waarde van een akkoord bij de kamer voor minnelijke schikking?

Laatste tekstupdate: 12-04-2023

Als je bij de kamer voor minnelijke schikking tot een akkoord komt met je tegenpartij, maakt de rechter een proces-verbaal van verzoening op.  

Zo’n proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis van de familierechtbank. Als de tegenpartij het akkoord niet vrijwillig nakomt, kan je de gedwongen uitvoering vragen 

De procedure is gratis en je hebt sneller een oplossing voor een conflict dan bij een gewone procedure voor de rechtbank. 

Als jullie er niet in slagen om over alle punten tot een akkoord te komen, kan je aan de rechter van de kamer voor minnelijke schikking vragen om een proces-verbaal op te maken over de punten waar jullie het wel over eens zijn.  

Je kan dan aan de ‘gewone’ familierechter vragen om te beslissen over de punten waar jullie geen akkoord rond hebben bereikt. 

De rechter van de kamer van minnelijke schikking moet iemand anders zijn dan de ‘gewone’ familierechter. Als de rechter vroeger al zou hebben bemiddeld tussen de partijen in de kamer voor minnelijke schikking, dan is zijn beslissing nietig.

 Wat is de waarde van een akkoord bij de kamer voor minnelijke schikking?
Lien

Lees meer...