Wat is het basisbedrag van de kinderbijslag? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 30-01-2023

Het basisbedrag van de kinderbijslag in Brussel is hetzelfde voor alle kinderen binnen dezelfde leeftijdscategorie.


Het maakt niet uit of het kind de eerste, tweede, derde, … geborene is in het gezin. Er is geen rangregeling.


 


Het basisbedrag stijgt als het kind in een hogere leeftijdscategorie komt.


Daarop bestaat 1 uitzondering: een enig kind dat geen recht heeft op een sociale toeslag krijgt steeds hetzelfde basisbedrag. De leeftijd van het kind maakt dan niet uit.


 


Opgelet! Het basisbedrag is 11,72 euro minder als het kind geboren is voor 1 januari 2020.


 


De maandelijkse basisbedragen (geïndexeerd bedrag vanaf 1 januari 2023) zijn:
Leeftijd

Geboren na 1 januari 2020

Geboren voor 1 januari 2020

Enig kind zonder sociale toeslag, ongeacht de leeftijd 

€ 175,76 

€  164,04

0 tot 11 jaar 

€ 175,76 

€  164,04

12 tot 17 jaar 

€ 187,47

€ 175,75

18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs)

€ 187,47

€ 175,75

18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs)

€199,19

€ 187,47

 


Je krijgt het basisbedrag als je geen recht hebt op een toeslag. Bijvoorbeeld, als je jaarlijks gezinsinkomen hoger is dan een bepaald bedrag.


 


Als je recht hebt op een toeslag, dan krijg je die toeslag boven op het basisbedrag. Je totale kinderbijslag is dan hoger.
Je vindt meer informatie in de andere fiches onder de rubriek ‘Bedrag en toeslagen van de kinderbijslag in Brussel’.


 


Jaarlijks krijg je een schoolpremie of leeftijdstoeslag. Je krijgt die in de maand juli uitbetaald. Het bedrag van de schoolpremie hangt af van de leeftijd van het kind.

Leeftijd

Bedrag van de schoolpremie vanaf 1 januari 2023

0 tot 2 jaar

23,43 euro

3 tot 5 jaar (op voorwaarde dat het kind naar de kleuterschool gaat)

23,43 euro

6 tot 11 jaar

35,15 euro

12 tot 17 jaar

58,59 euro

18 tot 24 jaar (niet-student)

58,59 euro

18 tot 24 jaar (student)

93,740 euro

 


Er wordt gekeken naar de leeftijd van je kind op de 1ste juli van het kalenderjaar waarin de schoolpremie betaald wordt.


 


Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Wat is het basisbedrag van de kinderbijslag? (Brussel)
Lien

Lees meer...