Wat is het basisbedrag van de kinderbijslag? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 07-06-2024

Het basisbedrag van de kinderbijslag in Brussel is hetzelfde voor alle kinderen binnen dezelfde leeftijdscategorie.

Het maakt niet uit of het kind de eerste, tweede, derde, … geborene is in het gezin. Er is geen rangregeling.

 

Het basisbedrag stijgt als het kind in een hogere leeftijdscategorie komt.

Daarop bestaat 1 uitzondering: een enig kind dat geen recht heeft op een sociale toeslag krijgt steeds hetzelfde basisbedrag. De leeftijd van het kind maakt dan niet uit.

 

Opgelet! Het basisbedrag is 12,19 euro minder als het kind geboren is voor 1 januari 2020.

 

De maandelijkse basisbedragen (geïndexeerd bedrag vanaf 1 januari 2023) zijn:

Leeftijd

Geboren na 1 januari 2020

Geboren voor 1 januari 2020

Enig kind zonder sociale toeslag, ongeacht de leeftijd 

€ 182,85 

€  170,66

0 tot 11 jaar 

€ 182,85 

€  170,66

12 tot 17 jaar 

€ 195,04

€ 182,85

18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs)

€ 195,04

€ 182,85

18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs)

€ 207,23

€ 195,04

 

Je krijgt het basisbedrag als je geen recht hebt op een toeslag. Bijvoorbeeld, als je jaarlijks gezinsinkomen hoger is dan een bepaald bedrag.

 

Als je recht hebt op een toeslag, dan krijg je die toeslag boven op het basisbedrag. Je totale kinderbijslag is dan hoger.

Je vindt meer informatie in de andere fiches onder de rubriek ‘Bedrag en toeslagen van de kinderbijslag in Brussel’.

 

Jaarlijks krijg je een leeftijdstoeslag (vroeger schoolpremie). Je krijgt die in de maand augustus uitbetaald. Het bedrag van de leeftijdstoeslag hangt af van de leeftijd van het kind.

Leeftijd

Bedrag van de leeftijdstoeslag vanaf 1 mei 2024

0 tot 2 jaar

24,38 euro

3 tot 5 jaar (op voorwaarde dat het kind naar de kleuterschool gaat)

24,38 euro

6 tot 11 jaar

36,57 euro

12 tot 17 jaar

60,95 euro

18 tot 24 jaar (niet-student)

60,95 euro

18 tot 24 jaar (student)

97,52 euro

 

Er wordt gekeken naar de leeftijd van je kind op de 1ste juli van het kalenderjaar waarin de leeftijdstoeslag betaald wordt.

 

Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Wat is het basisbedrag van de kinderbijslag? (Brussel)
Lien

Lees meer...