Wat kan je doen als je niet akkoord bent met de beslissing van de familierechtbank?

Laatste tekstupdate: 01-04-2022

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter kan je in beroep gaan

Dan onderzoekt een andere rechter, van een hogere graad, de zaak opnieuw. Die rechter neemt een  nieuwe beslissing. De rechter in beroep kan een andere beslissing nemen of de eerste beslissing bevestigen. 

Je gaat in beroep binnen de maand na de kennisgeving of de betekening van de beslissing van de familierechtbank. Je doet dat met een verzoekschrift hoger beroep.  

Was je niet aanwezig op de zitting van de rechtbank, dan kan de familierechtbank een beslissing bij verstek nemen. Je kan daartegen in beroep gaan.  
Je kan soms ook in verzet gaan. Dan wordt de zaak opnieuw onderzocht door de eerste rechter.
Je vindt meer info over verzet op de fiche:Wat moet je doen als de rechter een beslissing bij verstek neemt?
In familiezaken komt verzet niet vaak voor.

Wat kan je doen als je niet akkoord bent met de beslissing van de familierechtbank?
Lien

Lees meer...