Wat met de kinderbijslag als je een nieuw samengesteld gezin vormt?

Laatste tekstupdate: 07-06-2024

Voor de uitbetaling van de kinderbijslag verandert er normaal niets als je een nieuw samengesteld gezin vormt.

Als je de kinderbijslag uitbetaald krijgt voor je eigen kinderen of kinderen die je opvoedt, dan blijft dat zo. Als je nieuwe partner al kinderbijslag krijgt voor de eigen kinderen of kinderen die hij of zij opvoedt, dan blijft dat ook zo.

Je vindt meer informatie over aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald in de fiche ‘Wie krijgt de kinderbijslag uitbetaald? (Brussel)’.

 

Het bedrag van de kinderbijslag kan wel veranderen als je al een sociale toeslag krijgt en dan een nieuw samengesteld gezin vormt.

  1. Je hebt pas recht op een sociale toeslag als je jaarlijks gezinsinkomen minder is dan een maximum bedrag.

Om je jaarlijks gezinsinkomen te berekenen, wordt gekeken naar je eigen inkomen en het inkomen van de personen die tot je gezin behoren.

Bijvoorbeeld: je nieuwe partner, je ouders, een andere huisgenoot, enzovoort.

Als ‘gezin’ wordt beschouwd, 2 of meer personen die:

  • op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of op een andere manier bewijzen dat ze samenwonen;

​en;

  • ofwel echtgenoten, wettelijke of feitelijke partners zijn;
  • ofwel familieleden tot de 3e graad zijn;
  • ofwel verklaren dat ze een feitelijk gezin vormen.

Als je een nieuw samengesteld gezin vormt, dan is het mogelijk dat je je sociale toeslag krijgt of verliest.

 

  1. Als je in je nieuw samengesteld gezin recht hebt op een sociale toeslag, dan hangt het bedrag van die toeslag af van het aantal kinderen dat je opvoedt in je nieuw samengestelde gezin.    Je vindt meer informatie over de bedragen van de kinderbijslag in de fiches onder ‘Kinderbijslag in Brussel > Bedrag en toeslagen’.

Opgelet! Als de andere ouder van je kind overleden is, dan heeft je kind recht op een wezentoeslag. Je kind behoudt die wezentoeslag zolang het recht heeft op kinderbijslag. Het maakt niet uit of je als overlevende ouder later een nieuw samengesteld vormt of niet.

 

Je moet je kinderbijslagfonds verwittigen als je gezinssituatie verandert.

Als je dat niet doet en je ontvangt meer kinderbijslag dan je recht op hebt, dan riskeer je dat je kinderbijslag moet terugbetalen.

Je vindt meer informatie in de fiche ‘Wanneer moet je ontvangen kinderbijslag terugbetalen? (Brussel)’.

 

Je vindt meer informatie op de website van Famiris.

Wat met de kinderbijslag als je een nieuw samengesteld gezin vormt?
Lien

Lees meer...