Wat moet je doen bij het begin van je zwangerschap als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Je moet 2 instanties verwittigen:

  • je ziekenfonds;
  • je sociale zekerheidsfonds.

Je moet dat doen om tijdens je moederschapsverlof een moederschapsuitkering te krijgen.

Verder moet je niets specifiek doen. Omdat je zelfstandige bent, moet je geen rekening houden met een werkgever.

Je kan wel stappen ondernemen om je afwezigheid voor te bereiden. Je kan bijvoorbeeld een vervanger zoeken.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat moet je doen bij het begin van je zwangerschap als je zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...