Wat moet je doen bij je ziekenfonds voor de geboorte van je kindje?

Laatste tekstupdate: 22-02-2024

Tijdens je zwangerschap en na de geboorte van je kindje, krijg je van je ziekenfonds:

  • terugbetaling voor je ziekenkosten;

    bijvoorbeeld: kosten voor de gynaecoloog, kinesitherapie, opname in het ziekenhuis, enzovoort.

 

Om die tussenkomsten te krijgen, moet je de adviserend arts van je ziekenfonds verwittigen. Je moet dat doen:

  • zodra je stopt met werken;
  • zodra je moederschapsrust begint, als je werkloos bent.

Je moet een medisch attest bezorgen, met daarin:

  • de startdatum van je moederschapsrust;
  • je voorziene bevallingsdatum.

Opgelet!

Het ziekenfonds komt alleen tussen als je in orde bent met je ziekteverzekering.

Dat is normaal zo als je:

  • aangesloten bent bij een ziekenfonds;
  • je premies betaald hebt.

Informeer je bij je ziekenfonds om te weten of je in orde bent.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat moet je doen bij je ziekenfonds voor de geboorte van je kindje?
Lien

Lees meer...