Wat moet je doen om de juridische vader te worden als de moeder minder dan 300 dagen voor de geboorte officieel gescheiden is?

Laatste tekstupdate: 29-02-2024

Je moet eerst het vaderschap van de vroegere echtgenoot van de moeder betwisten.De vaderschapsregel wordt ook toegepast op kinderen die nog binnen de 300 dagen na de echtscheiding worden geboren. 300 dagen is de aangenomen maximumduur van een zwangerschap. Er wordt aangenomen dat het kind verwekt is tijdens het huwelijk. De man die destijds getrouwd was met de moeder, wordt als vader aangeduid.De regel geldt niet in geval van 1 van de onderstaande uitzonderingen: als op het moment van de geboorte, de moeder van het kind en haar echtgenoot sinds meer dan 300 dagen:

  • officieel op verschillende adressen in het bevolkingsregister staan ingeschreven;
  • van de rechter de toestemming hebben gekregen om apart te wonen (en ze ondertussen niet terug samenwonen);
  • een echtscheidingsprocedure hebben ingesteld waarin is opgenomen dat ze op verschillende adressen verblijven;
  • een verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming hebben ingediend.Als de vaderschapsregel wordt toegepast en je wil zelf de juridische vader worden, dan zal je eerst de bestaande afstamming moeten betwisten. Die vraag moet je aan de familierechtbank stellen.Je moet bewijzen dat de echtgenoot niet de biologische vader van het kind is, maar jij wel. In de meeste gevallen wordt daarvoor een DNA-test gebruikt.

Wanneer je erin slaagt om aan te tonen dat de echtgenoot van de moeder niet de echte vader is, zal jij automatisch als nieuwe juridische vader worden aangeduid. Dat gebeurt in dezelfde uitspraak van de rechtbank.

De wijziging van de afstamming kan ook gevolgen hebben voor de familienaam van je kind.

 Opgelet: er zijn wettelijke termijnen waarbinnen je moet reageren!

Zie meer info onder de vraag ‘Wie kan de vaderlijke of moederlijke afstamming betwisten en binnen welke termijn?".

Wat moet je doen om de juridische vader te worden als de moeder minder dan 300 dagen voor de geboorte officieel gescheiden is?
Lien

Lees meer...