Wat moet je doen om de juridische vader te worden als zowel jij als de moeder niet gehuwd zijn?

Laatste tekstupdate: 11-04-2024

Als je niet gehuwd bent met de moeder, moet je het kind erkennen als vader.

Je moet een verklaring afleggen waarin je het kind erkent op het gemeentehuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de moeder, jijzelf of eventueel het kind woont. In sommige gemeentes kan je de erkenning online doen.

Er is geen termijn opgelegd waarbinnen die erkenning moet gebeuren.

Je kan het kind al erkennen voor de geboorte. Op die manier komt de vaderlijke afstamming direct vast te staan wanneer de geboorte van het kind wordt aangegeven op de gemeente.

Meer info vind je in de fiche ‘Kan je je kind erkennen voor de geboorte? Hoe gaat dat?’.

Je moet de toestemming hebben van bepaalde personen:

  • Het kind is minderjarig op het moment van de erkenning:
    • Als het kind nog geen 12 jaar is, dan is enkel de toestemming van de moeder vereist;
    • Zodra het kind 12 jaar of ouder is, is zowel de toestemming van het kind als die van de moeder vereist.

Als je de nodige toestemmingen niet kan voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, moet je via de familierechtbank vragen om je als vader te laten erkennen. De rechter zal jouw vraag bekijken vanuit het belang van het kind.

  • Als het kind meerderjarig is op het moment van de erkenning, dan moet het kind zijn toestemming geven. Die heeft het recht om dat te weigeren, zonder dat je daar iets tegen kan doen. Het kind beschikt dus over een vetorecht.

Opgelet: de persoon die schuldig verklaard wordt aan verkrachting op de moeder van het kind, kan het kind niet erkennen.

Wat moet je doen om de juridische vader te worden als zowel jij als de moeder niet gehuwd zijn?
Lien

Lees meer...