Wat moet je doen om een moederschapsuitkering te krijgen als je zelfstandige bent?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Om tijdens je moederschapsrust een moederschapsuitkering te krijgen als zelfstandige, moet je verschillende stappen zetten.

  1. Voor de start van je moederschapsrust moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds.

Je moet een formulier invullen. Je krijgt dat formulier van je ziekenfonds.

Je moet minstens deze informatie vermelden:

  • de voorziene bevallingsdatum;
  • of je een meerling verwacht of niet;
  • hoeveel weken facultatieve moederschapsrust je wil nemen (voltijds of halftijds);
  • van wanneer tot wanneer je je facultatieve moederschapsrust wil nemen.

Bij het aanvraagformulier moet je een medisch attest voegen.

Opgelet! Je moet al bij je aanvraag aangeven wanneer je je moederschapsrust wil opnemen. Je kan de periode(s) van je moederschapsrust later veranderen. Je moet je ziekenfonds dan op voorhand verwittigen.

  1. Na je bevalling moet je een uittreksel van de geboorteakte bezorgen aan je ziekenfonds.
  1. Op het einde van je moederschapsrust, wanneer je je werk hervat, moet je je ziekenfonds verwittigen.

Je moet dat doen ten laatste binnen 2 dagen nadat je je werk hervatte.

 

Je vindt meer informatie op de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers (RSVZ).

Wat moet je doen om een moederschapsuitkering te krijgen als je  zelfstandige bent?
Lien

Lees meer...