Wat moet je doen om moederschapsverlof te krijgen?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Je moet 2 stappen zetten:

 

 1. Je moet je werkgever verwittigen:
 • dat je zwanger bent, ten laatste 7 weken voor je voorziene bevallingsdatum (of 9 weken bij een tweeling of meerling).  Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen met de voorziene bevallingsdatum.

   
 • van de begin- en einddatum van je afwezigheid.

Je werkgever moet weten:

 • wanneer je moederschapsverlof begint en eindigt;
 • of je borstvoedingsverlof opneemt;
 • of je ouderschapsverlof opneemt.

Je moederschapsverlof duurt 15 weken en bestaat uit 2 delen:

 • zwangerschapsverlof: maximum 6 weken. Je moet verplicht in zwangerschapsverlof gaan 1 week voor je voorziene bevallingsdatum;
 • bevallingsrust: 9 tot 14 weken.

In bepaalde gevallen wordt je moederschapsverlof verlengd, bijvoorbeeld als:

 • je een meerling verwacht;
 • je pasgeboren kind in het ziekenhuis moet blijven na de geboorte.

Je moet je werkgever verwittigen als je moederschapsverlof verlengd wordt.

 

 

2. Je moet je ziekenfonds verwittigen.

 • Vanaf het begin van je zwangerschapsverlof moet je een ziekte-uitkering aanvragen.

Je bezorgt aan je ziekenfonds een medisch attest, met daarin je voorziene bevallingsdatum en de startdatum van je moederschapsverlof staan.

Je ziekenfonds geeft je enkele documenten. Een deel moet je zelf invullen, een ander deel moet je werkgever invullen.

Op basis van die documenten berekent je ziekenfonds de duur van je moederschapsverlof en het bedrag van je moederschapsuitkering.

 • Na je bevalling moet je een uittreksel van de geboorteakte bezorgen.

   
 • Op het einde van je bevallingsrust moet je een attest van werkhervatting bezorgen.

Je krijgt dat attest van je ziekenfonds bij je aanvraag om een moederschapsuitkering. Je moet het attest laten invullen en ondertekenen door je werkgever. Je moet het terugbezorgen aan je ziekenfonds ten laatste 8 dagen na het einde van je bevallingsrust.

 

Opgelet!

Ook als je werkloos bent, krijg je  tijdens je moederschapsverlof een moederschapsuitkering van je ziekenfonds. Je ontvangt dan geen werkloosheidsuitkering.

Je moet op je controlekaart de letter ‘Z’ aanduiden.

Je uitbetalingsinstelling (vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) verwittigt je ziekenfonds.

 

Je vindt meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat moet je doen om moederschapsverlof te krijgen?
Lien

Lees meer...