Wat moet je doen om vader te worden als de moeder met iemand anders gehuwd is en samenwoont met haar echtgenoot op het moment van de geboorte?

Laatste tekstupdate: 29-02-2024

Je moet naar de familierechtbank gaan om de bestaande afstamming te betwisten.

Pas dan kan je de juridische vader worden.

Als op het moment van de geboorte de moeder van het kind en haar echtgenoot nog samenwonen (of alleszins nog op hetzelfde adres staan ingeschreven), dan wordt de vaderschapsregel toegepast.

De echtgenoot van de moeder wordt de juridische vader van het kind.

Je moet voor de familierechtbank bewijzen dat niet de echtgenoot de biologische vader van het kind is, maar jij dat bent. In de meeste gevallen wordt daarvoor gebruik gemaakt van een DNA-test.

Wanneer je erin slaagt om aan te tonen dat de echtgenoot van de moeder niet de echte vader is, zal jij automatisch als nieuwe juridische vader worden aangeduid. Dat gebeurt in dezelfde uitspraak van de rechtbank.
De wijziging van afstamming kan ook gevolgen hebben voor de familienaam van je kind.

 

Opgelet: er zijn wettelijke termijnen waarbinnen je moet reageren!
Zie meer info onder de vraag ‘Wie kan de vaderlijke of moederlijke afstamming betwisten en binnen welke termijn?'.

Wat moet je doen om vader te worden als de moeder met iemand anders gehuwd is en samenwoont met haar echtgenoot op het moment van de geboorte?
Lien

Lees meer...