Wat moet je doen om vader te worden als de moeder met iemand anders gehuwd is en zij en haar echtgenoot meer dan 300 dagen officieel op verschillende adressen wonen?

Laatste tekstupdate: 29-02-2024

Je kan het kind erkennen.

De vaderschapsregel wordt niet toegepast als op het moment van de geboorte de moeder van het kind en haar echtgenoot sinds meer dan 300 dagen:

  • officieel op verschillende adressen in het bevolkingsregister staan ingeschreven;
  • van de rechter de toestemming hebben gekregen om apart te wonen (en ze ondertussen niet terug samenwonen);
  • een echtscheidingsprocedure hebben ingesteld waarin is opgenomen dat ze op verschillende adressen verblijven;
  • een verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming hebben ingediend.

Dat betekent dat de echtgenoot van de moeder niet als juridische vader wordt aangeduid. Als de moeder en haar echtgenoot dat toch zouden willen, dan moeten ze daarvoor een verklaring op het gemeentehuis afleggen.

Als er geen juridische vader is, dan kan je het kind eenvoudig erkennen op het gemeentehuis.

Opgelet: voor die erkenning heb je de toestemming van verschillende mensen nodig:

  • Is het kind minderjarig op het moment van de erkenning:
    • Zolang het kind nog geen 12 jaar is, is enkel de toestemming van de moeder vereist;
    • Zodra het kind 12 jaar of ouder is, is zowel de toestemming van het kind als van de moeder vereist.

Indien je de nodige toestemmingen niet kan voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, moet je via de familierechtbank vragen om je als vader te laten erkennen. De rechter zal jouw vraag bekijken vanuit het belang van het kind.

  • Is het kind meerderjarig op het moment van de erkenning, dan moet het kind zijn toestemming geven. Die heeft het recht om dat te weigeren, zonder dat je daar iets tegen kan doen. Het kind beschikt dus over een vetorecht.

De erkenning kan ook gevolgen hebben voor de familienaam van je kind.

 

Wat moet je doen om vader te worden als de moeder met iemand anders gehuwd is en zij en haar echtgenoot meer dan 300 dagen officieel op verschillende adressen wonen?
Lien

Lees meer...