Wat moet je doen om geboorteverlof te krijgen?

Laatste tekstupdate: 25-02-2024

Om geboorteverlof te krijgen moet je 2 stappen zetten.

 

  1. Je moet je werkgever verwittigen dat je kind geboren is en dat je geboorteverlof wil opnemen.

Je moet je ouderschap bewijzen:

  • met een geboorteakte (als je gehuwd bent met de moeder of als je het kind voor de geboorte erkend hebt);
  • met een erkenningsakte (als je het kind na de geboorte erkend hebt).

    Je vindt meer informatie over de erkenning van een kind in de fiches onder ‘een afstamming langs vaderzijde vaststellen’.
  1. Je moet een uitkering aanvragen bij je ss.

Je krijgt van je ziekenfonds enkele formulieren die je moet invullen en terugbezorgen.

  • Vlak na de geboorte moet je een aanvraagformulier invullen. Bij het aanvraagformulier moet je een uittreksel van de geboorteakte van je kindje voegen.
  • Binnen 8 dagen na het einde van je geboorteverlof, moet je een attest van werkhervatting laten invullen door je werkgever.

Op basis van die documenten berekent je ziekenfonds het bedrag van je uitkering.

Je krijgt een uitkering voor de dagen geboorteverlof die je opneemt.

Opgelet! Als je het kind erkend hebt na de geboorte, dan krijg je alleen een uitkering voor de dagen geboorteverlof nadat je het kind erkend hebt.

 

Je vindt meer informatie op:

Wat moet je doen om geboorteverlof te krijgen?
Lien

Lees meer...