Welke ouder moet het kindje ten laste nemen bij de ziekenkas?

Laatste tekstupdate: 24-04-2023

Dat hangt af van de situatie.


 


1. De ouders wonen samen


 • Als slechts 1 ouder als titularis aangesloten is bij een ziekenkas, dan neemt die ouder het kindje ten laste.

  De andere ouder kan het kindje niet ten laste nemen, aangezien die ouder zelf als persoon ten laste aangesloten is bij de ziekenkas van de partner.
 • Als de beide ouders als titularis aangesloten zijn bij een ziekenkas, dan wordt het kindje normaal ingeschreven bij de oudste ouder.

   

Je kan van die regel afwijken in onderling akkoord en dus beslissen dat de jongste ouder het kindje ten laste neemt.


Dat kan voordelig zijn.


Bijvoorbeeld: als de jongste ouder een sociale uitkering krijgt, dan is het bedrag van die uitkering soms hoger als die ouder een persoon ten laste heeft.


 


2. De ouders wonen niet samen


De ouders kunnen in onderling akkoord beslissen welke ouder het kindje ten laste neemt bij de ziekenkas.


Als de ouders geen akkoord vinden, dan wordt het kindje normaal ingeschreven als persoon ten laste van de ouder waar het kindje gedomicilieerd is.

Dan volgt de ziekenkas de beslissing van de familierechtbank.


Ziektekosten die betaald worden door de ouder die het kindje niet ten laste heeft, kunnen door de ziekenkas terugbetaald worden:


 • op een kindrekening;

  de ouders moeten zelf een kindrekening openen en de ziekenkas vragen om de terugbetaling op deze rekening te storten;

   
 • rechtstreeks aan de ouder die de kosten betaald heeft;

  die ouder moet dat uitdrukkelijk vragen aan de ziekenkas; die ouder moet dan ook aantonen dat hij of zij de kosten betaald heeft.

 


Informeer je ziekenkas om te weten welke mogelijkheden er zijn.

Welke ouder moet het kindje ten laste nemen bij de ziekenkas?
Lien

Lees meer...