Welke rechtbank is bevoegd bij problemen rond de afstamming?

Laatste tekstupdate: 08-03-2024

De familierechtbank is bevoegd voor alle vragen en problemen rond de afstamming.

Je moet naar de familierechtbank gaan van de plaats waar het kind zijn adres heeft.Voor het adres van de familierechtbank, zie de website van FOD justitie.Je hebt 2 mogelijke wegen om een procedure voor de familierechtbank te starten:

  • Via dagvaarding: je moet naar een gerechtsdeurwaarder gaan, die jouw vraag aan de rechtbank officieel aan de andere partij zal bezorgen. Een dagvaarding kost 250 à 300 euro.
  • Via gezamenlijk verzoek: jullie kunnen samen als ouders de vraag voorleggen aan de familierechtbank. Die weg is goedkoper dan een dagvaarding.

Welke rechtbank is bevoegd bij problemen rond de afstamming?
Lien

Lees meer...