Wie kan er worden aangesteld als voogd?

Laatste tekstupdate: 23-01-2024

De vrederechter stelt bij voorkeur als voogd iemand aan uit de naaste familie van het kind . Als er geen familie is, dan kan de vrederechter een advocaat aanstellen.

De voogd moet geschikt zijn om het kind op te voeden en om zijn goederen te beheren.

 

Bij zijn keuze houdt de vrederechter rekening met:

 • de leeftijd, de gezondheid, de woon- of verblijfplaats, het beroep, enz. van de eventuele voogd;
 • over hoeveel kinderen hij/zij al voogd is;
 • zijn/haar band met het kind;
 • enz.

   

De vrederechter duidt bij voorkeur dezelfde voogd aan voor broers en zussen.

Als een kind 12 jaar is, dan wordt het door de vrederechter gehoord.

 

Sommige personen mogen geen voogd zijn.

Het gaat om personen:

 • die niet vrij over hun goederen kunnen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze onder bewind zijn geplaatst;
 • aan wie de Jeugdrechtbank maatregelen heeft opgelegd, bijvoorbeeld omdat ze hun kinderen verwaarlozen;
 • die wangedrag vertonen;
 • die onbekwaam of onbetrouwbaar zijn om de goederen van het kind te beheren;
 • die een proces hebben lopen tegen het kind of die familie zijn van iemand die een proces voert waarbij het kind is betrokken.

Wie kan er worden aangesteld als voogd?
Lien

Lees meer...