Wie krijgt de kinderbijslag als de ouders uit elkaar gaan? (Brussel)

Laatste tekstupdate: 30-01-2023

Normaal krijgt de moeder (of de oudste meeouder van hetzelfde geslacht) de kinderbijslag uitbetaald.

 

Dat verandert niet als de ouders uit elkaar gaan: ook na de relatiebreuk wordt de kinderbijslag aan de moeder (of de oudste meeouder van hetzelfde geslacht) uitbetaald.

Het maakt niet uit wat de verblijfsregeling is: gelijk verdeeld verblijf, een verblijf hoofdzakelijk bij de moeder of een verblijf hoofdzakelijk bij de andere ouder.

De kinderbijslag wordt alleen uitbetaald aan de andere ouder als:

 • het minderjarige kind bij die andere ouder gedomicilieerd is en die andere ouder het aanvraagt bij het kinderbijslagfonds;
 • het meerderjarige kind bij die andere ouder gedomicilieerd is;

of,

 • de moeder uit het ouderlijk ontzet is door de familierechtbank.

 

Er bestaan enkele uitzonderingen op die algemene regels. De kinderbijslag wordt uitbetaald aan:

 • de opvoeder van het kind, als het kind door iemand anders dan de ouders wordt opgevoed;

  bijvoorbeeld: een grootouder;

   
 • de pleegouder(s), als de ouder(s) geen contact onderhouden met het kind;

   
 • de jeugdinstelling, als het kind geplaatst is;

  dan krijgt de jeugdinstelling 2/3 van de kinderbijslag uitbetaald;

   
 • het kind zelf, in bepaalde gevallen.

Je vindt meer informatie over de uitzonderingen in de fiche ‘Wie krijgt de kinderbijslag uitbetaald? (Brussel)’.

 

Bij discussie beslist de familierechtbank aan wie de kinderbijslag uitbetaald wordt. De familierechtbank beslist in het belang van het kind.

Als je in het kader van je relatiebreuk (echtscheiding, beëindiging van je wettelijke samenwoonst of feitelijke scheiding) een dossier hebt bij de familierechtbank, dan kan je vragen aan de familierechter om te beslissen aan wie de kinderbijslag uitbetaald wordt.

Je kan het vonnis van de familierechter bezorgen aan je kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds moet het vonnis naleven.

 

Je vindt meer informatie:

Wie krijgt de kinderbijslag als de ouders uit elkaar gaan? (Brussel)
Lien

Lees meer...